cool hit counter

PDM Kota Surabaya - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kota Surabaya
.: Home > Pengurus Harian

Homepage

PENGURUS HARIAN

Pengurus Harian 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya
Periode 2010-2015


Penasehat :
1. Drs. Abdul Wahid Syukur
2. Drs. Syaifuddin Zaini, M.Pd.I.

Ketua                                                                                 : Drs. Zayin Chudlori, M.Ag.
Wk. Ketua Bid.Pelayanan Kesehatan & Sosial         : Drs. Mahsun Djayadi, M.Ag.
Wk. Ketua Bid. Hukum & HAM, B. Pengawas Keu. : Aqib Zarnudji, S.Ag., M.Ag.
Wk. Ketua Bid. Tabligh, Tarjih dan Tajdid                 : Drs. Choiruddin, MA.
Wk. Ketua Bid. Kader dan Pemberdayaan ORTOM : Drs. Imam Subari
Wk. Ketua Bid. Wakaf, Kehartabendaan & ZIS         : Drs. Sujatno, M.Si.
Wk. Ketua Bid. Pemb. Masyarakat & Ekonomi         : Drs. Ezif M.Fahmi Wasi’an, Ak.
Wk. Ketua Bid. Dikdasmen, Pustaka & Informasi         : Drs. M. Wahyudi Indrajaya
Wk. Ketua Bid. Pengembangan Cabang & Ranting : Imanan, S.Ag.

Sekretaris                 : Drs. Hamri Al Jauhari, M.Pd.I.
Wakil Sekretaris         : Drs. Andi Hariyadi, M.Pd.I.
Bendahara                 : Drs. Marzuki, M.A.
Wakil Bendahara        : Drs. Hasan Madjuri, M.A.

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website